Sắp cuối năm


Cảm thấy sao mình nhiều lí do thế nhỉ? Sao k ai hiểu cho mình thế nhỉ? Cái gì cũng muốn nhưng k cho thời gian làm ah? Nói người khác thì dễ lắm. Còn bản thân sai hay k làm tốt thì k nói gì đâu. Sao kì thế?

Hôm nay chẳng biết sao ngủ vật vờ k dậy nổi. Ban ngày mà ngủ hết 9 tiếng luôn, từ sáng tới chiều ~~ Ngủ k dậy nổi cũng mệt chứ bộ.

Có hai nửa, một nửa vui và một nửa k vui, cứ đan xen.

Mình mệt mỏi, với tất cả mọi người.

Hate.

Advertisements

Mình muốn nhắn nhủ với DQD_HRH rằng...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s